Het belang van gevoelens voor je gezondheid

Ik zie me nog zitten als kind geknield voor mijn bed:

‘Heere houd ook deze nacht, over mij getrouw de wacht’.

het belang van gevoelens voor je gezondheid

gevoelensAls kind werd ik opgevoed vanuit een protestants christelijke traditie. We lazen de kinderbijbel en voor het slapen bad je. Dat was normaal. Toen dat gebed een opsomming van loze woorden werd, zonder gevoel, ben ik gestopt met bidden. Jammer. Niet dat het stoppen jammer was, maar dat het loze woorden werden. Steeds meer ontdekt de wetenschap namelijk het belang van gevoelens.

Gevoelens ontstaan als biologische fenomenen  wanneer verschillende lichamelijke componenten een dynamische interactie met elkaar aan gaan. Ze zijn niet tastbaar, echter wel reëel en krachtig. Gevoelens zijn emergent, net zoals een auto meer is dan de som der delen, of een huis of een zwerm vogels. Alle lossen onderdelen maken de materialen nog niet tot een auto, een huis of een zwerm. Het is juist het samengaan, de ruimtelijke ordening, de interactie tussen de delen die het geheel bepaalt. Dit geldt dus ook voor gevoelens. Pijn, angst, depressie, eenzaamheid, hoop, liefde, vreugde, dankbaarheid, vertrouwen, ze ontstaan in het samenspel van neurotransmitters, metabolisme, afweerfuncties, darmflora, receptoren in weefsel, hormonen, ervaringen uit het verleden etc. Ze beïnvloeden het hele lichaam tot aan onze genen toe. Ze kunnen zelfs het DNA veranderen wat levenslang kan doorwerken en een echo kan hebben die tot drie generaties doorklinkt.

Gevoelens zijn dominant in het functioneren van ons lichaam en staan aan de basis van onze gezondheid.

Ik bid nog steeds niet. Wel sluit ik elke dag af met het oproepen van het gevoel van dankbaarheid. Niet door een rijtje dingen te benoemen die me blij maakten die dag, niet de loze woorden. Maar door het gevoel van dankbaarheid op te roepen. Dat gevoel komt binnen via mijn hart en verspreidt zich door mijn hele lichaam met name in mijn hoofd voel ik dan ruimte. Mijn lijf krijgt zo de gelegenheid te herstellen van de effecten van de inspanning, zowel fysiek als psychisch, van de dag.

Herken je dat?

Hoe zorg jij voor herstel?

image_pdfimage_print